Coronavirus en persoonlijke financiën

21 maart 2020

De overheid heeft ingrijpende maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. Bijna iedereen heeft te maken met deze gevolgen. Wij zien dat de coronacrisis bij veel mensen tot veel zorgen en vragen leidt. Juist in deze moeilijke tijden ben ik als belangenbehartiger extra gemotiveerd om mensen hiermee van dienst te zijn. In dit artikel probeer ik alvast aantal zaken op een rij te zetten.

Social distancing

Met scholen die zijn gesloten, werknemers die op afstand thuis werken en mensen die thuisblijven, is afstand houden oftewel “social distancing” bedoeld om ons uit elkaar te houden om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Hoewel we met onze dagelijkse routine fysiek gescheiden blijven van onze sociale gemeenschappen kan de “sociale afstand” ons misschien ook wel "dichterbij" brengen. We zitten tenslotte allemaal in hetzelfde schuitje.

Flattening the curve

Flattening the curve – vrij vertaald naar ‘de curve zo vlak mogelijk houden’ – draait rond één duidelijke grafiek of curve. Het is een theoretische voorspelling die vertaald kan worden naar twee mogelijke scenario’s.

Ofwel is het een tamelijk steile curve wat betekent dat het aantal (wereldwijde) besmettingen met het coronavirus Covid-19 exponentieel stijgt: als er geen maatregelen genomen worden, verdubbelt het aantal geregistreerde gevallen met een constante snelheid waardoor het gezondheidssysteem zwaar overbelast wordt.

Een tweede – en weliswaar rooskleuriger – scenario is de vlakkere curve waarbij het aantal geregistreerde besmettingen gespreid wordt over een langere periode. Het totaal aantal besmettingen is voor beide scenario’s hetzelfde, de verspreiding wordt bij scenario twee slechts vertraagd.

Het doel van ‘flattening the curve’ is inmiddels duidelijk: het aantal besmettingen met het coronavirus zo laag mogelijk houden opdat het gezondheidssysteem niet overbelast wordt, zoals dat in Italië wél gebeurde. En om dat doel te bereiken, zetten landen isolatiestrategieën in.

Voor iedereen is dit nieuw

De huidige situatie is voor iedereen nieuw. Dat betekent dat we bij veel vragen niet zomaar kunnen zeggen: “Oh, dit zijn de regels en dit zijn de gevolgen”. Als samenleving moeten we met elkaar steeds weer bekijken wat redelijk en billijk is. Dat geldt ook voor verzekeringsmaatschappijen en banken. Ook de overheid heeft een crisispakket gepresenteerd met maatregelen. Het pakket maatregelen moet voorkomen dat bedrijven failliet gaan en dat werknemers financieel hard worden geraakt. Verder moet het zelfstandigen en mensen met een nul-urencontract de zekerheid bieden dat het kabinet ook voor hen klaarstaat.

Werktijdverkorting en pensioen

In de komende tijd zullen veel werkgevers overgaan tot werktijdverkorting. Bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd krijgen 90 procent van de loonkosten vergoed. Tot voor kort was dat nog 75 procent. Indien de arbeidsovereenkomst zelf gewoon in stand blijft, mag de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaand aan de werktijdverkorting werd genoten. In dat geval leidt werktijdverkorting dus niet tot een lager pensioen.

Inkomensverlies ondernemers en zzp-ers

ZZP-ers merken als eerste de gevolgen van de economische neergang. “Ook deze groep laten we niet in de kou staan” zei Koolmees. Het betreft een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandige ondernemers (w.o. ZZP-ers) te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Wat houdt dat in?

Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden via een versnelde procedure een aanvulling krijgen voor het levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Het is een tijdelijke regeling als sluitstuk op de andere maatregelen. Er is sprake van versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Die versoepeling houdt in, dat er geen partner- en vermogenstoets wordt gehanteerd. Er vindt geen levensvatbaarheidsonderzoek plaats. En men hoeft NIET achteraf terug te betalen. Men kan dit binnen 4 weken regelen in plaats van de huidige 13 weken. 

Noodloket Wiebes

Het kabinet stelt een noodloket in voor ondernemers, die direct hard getroffen worden door het coronavirus omdat zij hun bedrijf moeten sluiten. Zij kunnen direct vierduizend euro steun krijgen.

De steun was onder meer bedoeld voor horecaondernemers, sommige bedrijven in de culturele sector, de reisbranche en evenementenorganisatoren maar de regeling is inmiddels uitgebreid tot alle ondernemers die hard worden getroffen. De regeling is omgedoopt tot Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Uitstel betalen belasting

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen kunt u de belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. De aanvraag moet wel schriftelijk worden gemotiveerd voordat de invordering wordt stilgezet, De komende maanden zal de belastingdienst geen verzuimboete uitdelen indien de belasting te laat wordt betaald. Betaalt u voorlopige aanslagen en als u nu een veel lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Kinderopvang

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020 maar u moet wel betalen.

Indien het inkomen sterk daalt geef dit dan direct door aan de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is namelijk hoger bij een lager inkomen, en ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. De wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst Toeslagen.

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan

Buffer/Noodfonds

Waar bedrijven worden gesloten ligt een economische recessie op de loer. Sommige van u verliezen hun baan of verliezen hun inkomstenbron. Geld apart zetten voor een noodfonds is daarom essentieel. Waar op internet bij donkere tijden vooral wordt gerefereerd aan het hebben van een ‘survival kit’, zou u meer moeten denken aan het hebben van ‘survival capital’. U dient spaargeld achter de hand te hebben als noodvoorziening. Nu is het tijd om alle onnodige uitgaven te schrappen en geld apart te zetten voor nood om uitgaven mee te kunnen betalen.

Problemen met betalen premies

Het kan zijn dat u als particulier of ondernemer opeens een sterke daling heeft van uw inkomen. Op dat moment kan het een probleem worden om uw premies voor bijvoorbeeld uw schadeverzekeringen te betalen. Ons dringende advies is om in dat geval contact met ons op te nemen. Wij kunnen namens u in overleg treden met de betreffende financiële instelling om te kijken of, met instandhouding van uw verzekeringsdekking, er tijdelijk een betalingsuitstel mogelijk is. Ook zijn er vanuit de overheid veel nieuwe regelingen die juist voor dit soort situaties burgers en bedrijven financieel gaan helpen. Dus overleg tijdig met je adviseur of verzekeringsmaatschappij!

Reis- en annuleringsverzekeringen

Een eenduidig antwoord is hier lastig te geven. Reisverzekeringen bieden over het algemeen dekking voor medische kosten die u maakt omdat u ziek wordt door het Coronavirus. Als de autoriteiten u verplichten het gebied te verlaten, dan is er dekking op uw reisverzekering voor terugkeer naar Nederland. Zonder die verplichting is er geen dekking.

Bij annuleringsverzekeringen is er meer diversiteit in de dekking. Over het algemeen kunnen we stellen dat een "gewone" annuleringsverzekering geen dekking biedt voor niet genoten reisdagen en een zogenaamde annuleringsverzekering "all risk" en op tijd afgesloten wel dekking biedt.

Hypotheek op pauze

Net zoals een sterke daling van inkomen effect heeft op het betalen van premies kan dat ook effect hebben op de hypotheek maandlast. ABN Amro en de Volksbank zijn het meest concreet over de manier waarop die bank klanten in financiële nood te hulp komt. Klanten die geraakt worden door het coronavirus en een hypotheek hebben kunnen drie maanden uitstel van rente en aflossing aanvragen.

Wel of geen woning kopen

Wij zien dat veel relaties die al vergevorderd waren met het kopen van een eigen woning ‘pas op de plaats maken’. Dat begrijpen wij. Zeker wanneer een van de partners bijvoorbeeld ZZP’er is of een tijdelijk arbeidscontract heeft. Aan de andere kant: iedereen moet wel wonen. Wat zijn de alternatieven? Sociale huurwoningen zijn er veel te weinig. De wachtlijst om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen is op dit moment gemiddeld 12 jaar. Vrijesectorwoningen zijn ook maar zeer beperkt beschikbaar. De huren daarvan zijn vervolgens vaak weer hoger dan de lasten van een eigen woning. Wij denken dat ook financiële instellingen rekening houden met deze bijzondere omstandigheden bij het beoordelen van aanvragen voor een hypotheek. In ieder geval gaan wij die gesprekken wel aan met de instellingen waar wij vaak al vele jaren goede relaties mee hebben.

Beleggingen zijn gekelderd

Indien u een deel van uw vermogen in aandelen heeft belegd, zult u zien dat in de afgelopen weken de waarde van uw vermogen dramatisch is gedaald. Het is zeer verontrustend om dat mee te maken. Maar ook weer niet uniek. Bij beleggingen komt het vaker voor dat er enorme dalingen zijn. Als u belegt met een doel dat wat verder in de tijd ligt, bijvoorbeeld voor uw pensioen, is de kans heel groot dat in de tussentijd de aandelenmarkten zich herstellen. Beleggers moeten waakzaam blijven, maar niet overdreven reageren op de huidige marktomstandigheden. In deze omstandigheden doen zich kansen voor beleggers die op lange termijn vruchten afwerpen.

Het belangrijkste is dat u zich vasthoudt aan uw lange termijn doelstellingen, doe geen rare dingen. We hebben dit in het verleden gezien. Maakt u zich grote zorgen dan ga ik graag met u in gesprek. Mijn advies is in elk geval: doe niets in emotie. Laat u goed voorlichten voordat u wat doet.
Het wordt meestal eerst slechter voordat het beter wordt maar het wordt beter!

Bel of mail ons gerust

Maakt u zich ongerust over uw financiële situatie of heeft u vragen, bel of mail mij gerust. Het telefoonnummer is 0412-405333 of e-mail: rob@laurenssenadvies.nl. Omdat de situatie ook voor mij nieuw is zal ik niet op alle vragen direct een antwoord hebben. Maar ik ga mijn best doen!

 


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder:

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan vrijblijvend contact met ons op

Blijf op de hoogte van onze dienstverlening.

Abonneer op onze nieuwsbrief financieel alert