Laat lage rente geen valkuil voor u worden

28 februari 2020

De rente over uw spaargeld is historisch laag. Deskundigen zijn het erover eens dat deze rente nog een groot aantal jaren laag kan blijven. De gevolgen hiervan worden steeds zichtbaarder. Ook voor u!

Over spaargeld wordt bij alle banken vrijwel geen rentevergoeding meer betaald. Kijken we naar de stijgende kosten van levensonderhoud (inflatie) dan wordt het geld dat u op een spaarrekening heeft staan elk jaar minder waard. Op dit moment vragen banken aan ‘kleine spaarders’ nog geen vergoeding om het spaargeld te mogen beheren. Maar of dat zo blijft als de rente aanhoudend laag blijft…..

De lage rente en uw pensioen

Bent u in loondienst? Dan betalen u en uw werkgever de premies voor uw pensioenopbouw.
Deze premies komen in potje (opbouwfase). En als u met pensioen gaat, worden de maandelijkse uitkeringen uit dit potje gehaald (uitkeringsfase).

Opbouwfase:
Een deel van de premies wordt in aandelen belegd. Het rendement op aandelen kan grillig verlopen. In het ene jaar wordt een rendement van -10% behaald. In een ander jaar een rendement van +20%. Het is dus niet verstandig om tot op de pensioendatum volledig in aandelen te beleggen. Naar mate werknemers ouder worden, wordt dus een steeds groter deel van de premie belegd in vastrentende waarden, bijvoorbeeld obligaties.

Uitkeringsfase:

Als iemand met pensioen gaat wordt het beleggingsrisico nog verder afgebouwd; er moet immers geld beschikbaar komen voor de maandelijkse uitkeringen. Tijdens de uitkeringsperiode kiest een pensioenuitvoerder vaak voor obligaties.

Zowel in de opbouwfase als de uitkeringsfase is een pensioenuitvoerder voor het behalen van enig rendement op obligaties aangewezen. Door de lage rentestand is het rendement op obligaties is veel lager dan het rendement waarmee we in het verleden rekening hielden. Het gevolg is dat de hoogte van de pensioenuitkeringen onder druk komen te staan.

Alternatieven voor de lage rente

De lage rente leidt bij veel mensen tot de vraag: Is er een alternatief? We zetten een paar voorbeelden die wij in onze dagelijkse praktijk zien voor u op een rijtje.

Aflossen

Wij zien dat sommige mensen, wel of niet geïnspireerd door de reclamecampagne op tv “aflossingsblij”, ervoor kiezen om versneld hun hypotheekschuld te gaan aflossen. Dit kan een goede keuze zijn. Maar dat is een besluit waarvan wij onze relaties adviseren dit  ‘niet zo maar’ te doen. Vrijwillige aflossingen kunnen allerlei vervelende (onder meer fiscale) gevolgen hebben indien u, om welke reden dan ook, in de toekomst een nieuw hypothecair krediet wil afsluiten. Dit zult u goed moeten afwegen

Alternatieve beleggingen

Anderen gaan op zoek naar alternatieve vormen van beleggen zoals bijvoorbeeld bitcoins. Daarvoor willen wij u graag waarschuwen. Prima als u eens kennis wilt maken met de wereld van de digitale munt. Maar ons advies is om dit niet te doen met vermogen dat u eigenlijk niet kunt missen. De koersen van bitcoins en andere digitale munten wisselen sterk zonder dat hier altijd een goede reden voor is te geven. Ook de organisaties die deze digitale munten uitgeven zijn niet altijd even solide en betrouwbaar.

Beleggen

Weer anderen consumenten kiezen om een deel van hun vermogen te gaan beleggen. Dat kan een goed alternatief zijn voor sparen. Belangrijk is dan dat u een langere horizon heeft en dat het geld dat u belegt niet voor de dagelijkse uitgaven nodig heeft. Natuurlijk brengt beleggen risico’s met zich mee. En u moet er natuurlijk rekening mee houden dat na jaren van positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten er altijd een of meerdere jaren aanbreken waarin de koersen lager zijn. Als u net op dat moment uw belegd vermogen moet opnemen, is de kans groot dat u verlies maakt. Maar kunt u uw beleggingen over een reeks van jaren aanhouden en het risico rustig afbouwen in de jaren voordat u het geld nodig heeft? Dan levert beleggen historisch gezien een (veel) beter rendement op dan gewoon sparen.

Neem contact met ons op

Wilt u eens met onze deskundige praten wat voor u goede alternatieven zijn om uw vermogen toch te laten groeien in een periode van nul rente? Neem dan contact met ons op. Wij informeren wij u graag!


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder:

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan vrijblijvend contact met ons op

Blijf op de hoogte van onze dienstverlening.

Abonneer op onze nieuwsbrief financieel alert