Uit de praktijk van een financieel planner: de lusten en lasten van een aflossingsvrije hypotheek

8 oktober 2019

Het opstellen van een financieel plan is onderdeel van de werkzaamheden van een financieel planner. In dit plan wordt duidelijk of u als cliënt uw besproken wensen en doelstellingen kunt realiseren en hoe u uw financiële vraagstukken het beste kunt oplossen. Een financieel plan moet echter ook nog uitgevoerd worden. Daarnaast is onderhoud van belang. Door uw financieel planner bij de uitvoering van het financieel plan te betrekken, kan hij mogelijk veel geld voor u besparen.

Aflossingsvrije hypotheek

Onderdeel van het financieel plan dat ik voor een van mijn klanten heb gemaakt was de vraag hoe om te gaan met de bestaande aflossingsvrije hypotheek. Immers over een aantal jaren zal de looptijd van dertig jaar aflopen. Dit kan betekenen dat de geldverstrekker de betreffende hypotheek mag opvragen. Banken mogen dat doen, zeker als een verlenging van de hypotheek financieel niet meer verantwoord is. Het klinkt tegenstrijdig, maar ook huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek moeten hun hypotheek vroeg of laat aflossen. Daarnaast is er (gerekend vanaf 2001) recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. In 2031 zal hierdoor voor het eerst sprake zijn van huishoudens die de lasten niet kunnen opbrengen. Vooral diegenen met grote aflossingsvrije hypotheken in combinatie met relatief klein pensioen lopen risico. Als de hypotheeklast niet meer wordt betaald, kan de bank uiteindelijk zelfs overgaan tot uithuiszetting.

Voor- en nadelen

Ik besprak met mijn cliënt de voor- en de nadelen van deze hypotheekvorm. Een belangrijk voordeel is dat de maandelijkse woonlasten laag zijn. Dit terwijl mijn klant wel maximale hypotheekrenteaftrek heeft en flexibel is in zijn aflossingen. Nadelen zijn er echter ook. Op korte termijn betreft het hier een goedkope oplossing, maar op de langere termijn betreft het een dure optie. Immers, mijn klant blijft tot in lengte der dagen rente betalen zonder dat de schuld in nominale zin minder wordt. Verder zal de hypotheek ooit moeten worden afgelost.

Mogelijkheden

Tijdens het bespreken van het financieel plan gaf ik aan dat bij de aflossingsvrije hypotheek maandelijks aflossen niet verplicht is, maar het mag wel. Sterker nog: in deze specifieke situatie had de klant veel spaargeld en wilde niet beleggen, in dat kader gaf ik aan dat het wellicht wijs was om dit spaargeld deels op te nemen om daarmee de hypotheek af te lossen. Wel adviseerde ik de klant om dit met beleid te doen. Mijn advies was: ‘los niet te veel in één keer af, want dan moet u mogelijk boeterente betalen’. Deze boete kan fors in de papieren lopen. Aan het einde van een rentevaste periode is boetevrij aflossen vaak ook met grotere bedragen dan 10 of 20 procent van de oorspronkelijke hypotheeksom mogelijk. Wel vind ik het als financieel planner belangrijk dat de klant nadenkt over het aflossen van de aflossingsvrije lening. Mijn advies aan deze klant was verder om nu al te sparen om aan het eind van de looptijd de lening geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Verder gaf ik in mijn advies aan dat als de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek toch wordt verlengd door de geldverstrekker, mijn klant zal merken dat de maandlasten omhooggaan. Na dertig jaar hypotheekrenteaftrek (gerekend vanaf 2001) is er namelijk geen hypotheekrenteaftrek meer.

Kleiner wonen of huren

Een andere optie die ik mijn klant voorlegde in het financieel plan was om kleiner te gaan wonen en daarvoor een nieuwe hypotheek af te sluiten of te verhuizen naar een huurwoning. Hij moet hoe dan ook op tijd in actie komen. De leeftijd kan dan een rol spelen bij de nieuwe hypotheek, en een nieuwe koop- of huurwoning die aan de wensen van de klant voldoet is misschien niet direct voorhanden. Dit alles vraagt voorbereidingstijd.

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Voorkom dan onaangename verrassingen op financieel gebied en maak op tijd een afspraak met een financieel planner.


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder:

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan vrijblijvend contact met ons op

Blijf op de hoogte van onze dienstverlening.

Abonneer op onze nieuwsbrief financieel alert