Wat betekent het pensioenakkoord voor u?

13 augustus 2019

Inmiddels alweer twee maanden terug is het nieuwe pensioenstelsel akkoord bevonden. Voordat de discussie hierover na de vakantieperiode weer in alle hevigheid losbarst, hierbij de belangrijkste wijzigingen uit het pensioenakkoord nog een keer opgesomd. Wat betekenen de voorgenomen pensioenwijzigingen voor u?

Het nieuwe voorgestelde pensioenstelsel is moderner en persoonlijker dan het huidige. De overstap hiernaar zal grote gevolgen hebben voor alle huidige pensioenovereenkomsten. Deze moeten allemaal worden aangepast. Naast wijzigingen voor uw ouderdomspensioen wijzigt ook de AOW-leeftijd. Hierna volgen de belangrijkste wijzigingen uit het pensioenakkoord.

De AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is op dit moment 66 jaar en 4 maanden. In het nieuwe pensioenakkoord is afgesproken dat deze AOW-leeftijd tot 2021 niet omhooggaat. Vanaf 2022 zal de AOW-leeftijd stijgen naar 66 jaar en 7 maanden, in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden en in 2024 naar 67 jaar. Daarna zal de stijging van de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de levensverwachting.

Vroegpensioen

Als u nu met vroegpensioen gaat moet uw werkgever een boete betalen aangezien het kabinet eerder stoppen met werken wil ontmoedigen. In het principe pensioenakkoord is afgesproken dat met ingang van 2021 uw werkgever deze boete niet hoeft te betalen wanneer u drie jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat en u maximaal 19.000 euro bruto per jaar ontvangt. Let op: indien u eerder met pensioen gaat bouwt u ook minder op, dit wordt nog wel eens vergeten.

 Opnemen pensioenbedrag ineens

Het is de bedoeling dat u onder het nieuwe pensioenstelsel op pensioendatum maximaal 10 procent van de waarde van uw opgebouwde pensioenaanspraken in een keer mag opnemen. Dit wordt ook wel een de zogenaamde “One off” genoemd. Over deze opname betaalt u dan in één keer inkomstenbelasting en vervolgens kunt u dit bedrag naar eigen inzicht gebruiken. Denk hierbij aan het aflossen van de hypotheek, het maken van een grote reis of een andere grote uitgave.

 Afschaffing doorsneepremie pensioenfondsen

Bijna alle pensioenfondsen gebruiken een doorsneepremie. Dit houdt in dat uw werkgever voor alle werknemers dezelfde premie afdraagt. Door dit systeem betalen jongere werknemers voor het pensioen van oudere werknemers. Door de gewijzigde arbeidsmarkt is deze systematiek achterhaald en zal deze worden afgeschaft. Dit betekent wel dat werknemers tot ongeveer 45 jaar gecompenseerd moeten gaan worden. Hoe deze compensatie eruit zal zien is nog niet duidelijk.

 Pensioenakkoord goed voor uw pensioenfonds?

De meeste pensioenfondsen moeten op basis van de huidige (reken)regels de pensioenuitkeringen verlagen. De afspraken uit het voorlopige pensioenakkoord betekenen dat uw pensioen misschien gelijk blijft of minder daalt. Wat de gevolgen voor u zijn hangt af van het pensioenfonds waar u pensioen opbouwt.

 Wijziging pensioenopbouw bij verzekeraar

Bouwt u pensioen op bij een verzekeraar in een zogeheten beschikbare premieregeling? Ook deze pensioenregeling gaat veranderen. Afhankelijk van uw situatie zal dit gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw.

 Meer werknemers moeten pensioen opbouwen

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 13 procent van de werknemers geen pensioen opbouwt. Dit komt neer op ruim 800.000 mensen. In het voorlopige pensioenakkoord is afgesproken dat ook deze werknemers pensioen moeten gaan opbouwen.

 Zzp’ers

Het overgrote deel van de 1,2 miljoen zelfstandigen bouwt geen aanvullend pensioen op in traditionele zin. Desondanks wordt u als zzp’er niet verplicht om pensioen op te bouwen via een pensioenfonds of verzekeraar. Wel biedt het nieuwe pensioenstelsel u de mogelijkheid om deel te nemen aan een pensioenregeling. Ook krijgt u waarschijnlijk te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze is alleen niet verplicht wanneer u als zzp’er kunt aantonen dat u over voldoende vermogen beschikt om dit risico op te vangen.

 Tot slot moeten alle nabestaanden in aanmerking komen voor nabestaandenpensioen. Bij bepaalde life events, zoals wisseling van werkgever, ZZP-schap, werkloosheid of scheiding, bestaat de kans dat er (tijdelijk) geen of minder dekking is voor nabestaandenpensioen. Dit probleem wordt opgelost.

Meet weten? Neem contact op middels ons contact formulier en wij zulle uw vraag proberen te beantwoorden.


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder:

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan vrijblijvend contact met ons op

Blijf op de hoogte van onze dienstverlening.

Abonneer op onze nieuwsbrief financieel alert