Wie regelt alles als je het zelf niet meer kunt?

6 augustus 2019

Lekker op vakantie en dan gebeurt er wat. Je krijgt een ongeval je of wordt opeens ziek. Wat moet er dan geregeld worden en wie moet dat doen? Het komt regelmatig voor dat mensen tijdens de vakantie iets naars overkomt. Dat kan zijn een overlijden maar er kan ook een situatie ontstaan dat degene die iets overkomt niet meer ‘wilsbekwaam’ is. Bij overlijden zou een testament de zaken kunnen regelen voor de nabestaanden, bij wilsonbekwaamheid is er het zogenaamde levenstestament.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament zorgt er in het meest gunstige geval voor dat de zaken doorlopen als iemand zelf niet meer de beslissingen kan nemen. Dat kan als iemand bijvoorbeeld in coma raakt of zo erg ziek wordt dat hij of zij zelf niet meer in staat is alle noodzakelijke handelingen te verrichten. Denk maar eens aan het pinnen van geld. Wie moet dat doen als je dit zelf niet meer kunt? Er is een verschil tussen tijdelijke wilsonbekwaamheid en permanente wilsonbekwaamheid. Bij tijdelijke wilsonbekwaamheid mag de door jezelf aangewezen persoon alleen beheershandelingen doen. Dit betekent het regelen van de lopende zaken. Diegene mag dan bijvoorbeeld wel geld pinnen of betalingen doen die met het normale huishouden te maken hebben, maar verder dan mag er niets. Bij permanente wilsonbekwaamheid is het belangrijk dat iemand verdergaande bevoegdheden krijgt, om bijvoorbeeld de woning of auto te mogen verkopen, schenkingen te doen of beleggingen aan te gaan.

 

Wat zijn de risico’s?

In feite praten we over het geven van een notariële volmacht aan een persoon en deze persoon zou er misbruik van kunnen maken. Het is dus zaak om bevoegdheden goed en zorgvuldig vast te leggen. Bijvoorbeeld: dat bepaalde beleggingen niet mogen worden gedaan, omdat ze te risicovol worden geacht. Of dat bepaalde schenkingen niet akkoord zijn. Ook wordt er wel eens gepleit voor het uit elkaar trekken van bevoegdheden, dus niet alle bevoegdheden bij één iemand neer te leggen. Je zou dan de zorgbevoegdheden bij persoon A kunnen onderbrengen en de financiële bevoegdheden bij persoon B. Ook zou iemand de hoofdvolmacht kunnen hebben en iemand anders een ondervolmacht, zodat er een soort van regisseur in het geheel is aangegeven. Zo’n ondervolmacht zou bijvoorbeeld kunnen slaan op iemand die alleen de bevoegdheid heeft om geld te pinnen.

 

Hoe zit dat met ondernemers?

Wie een eigen zaak heeft, loopt een risico als hij of zij niet meer in staat is om de onderneming te blijven runnen, zowel tijdelijk als permanent. Of het nu een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een BV betreft, dat maakt verder niet uit. In het geval van een vennootschap onder firma, is er mogelijk een firmacontract waarin een en ander geregeld is. Bij een BV zijn er statuten waarin iets is opgenomen over wat te doen bij calamiteiten. Een levenstestament kan de regiefunctie vormen. Vaak is er bij de eenmanszaak niets geregeld. De taak van een financieel planner is ook om u op weg te helpen door de jungle van mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat om het geven van een volmacht bij wilsonbekwaamheid. Een levenstestament kan hierbij een passende oplossing zijn. Zie het als een soort verzekering. Maar ook hierbij geldt: voorkomen is beter dan genezen.


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder:

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan vrijblijvend contact met ons op

Blijf op de hoogte van onze dienstverlening.

Abonneer op onze nieuwsbrief financieel alert