Klein pensioen overdragen aan groot pensioen?

13 april 2018

Wanneer u bij een werkgever werkt, dan bouwt u meestal pensioenrechten op. Werkt u maar korte tijd bij een werkgever, dan bouwt u ook maar een klein pensioen op. Als u gedurende uw arbeidzame leven vaak van baan verwisselt, dan kunnen op allerlei plaatsen “kleine” pensioenpotjes gaan ontstaan. Binnenkort kunt u al die potjes samenvoegen.

40 jaar bij dezelfde werkgever is niet meer de norm
Vroeger was het heel normaal, dat wanneer je van school kwam je bij een “baas” ging werken bij wie je dan je hele werkzame leven in dienst was. Tegenwoordig is dat anders. Werknemers wisselen vaker van werkgever. Voordat men een werkgever heeft gevonden bij wie men langere tijd blijft werken, is men vaak kortere tijd bij andere werkgevers in dienst geweest.

Bij elke werkgever aparte pensioenrechten opgebouwd
Wisseling van werkgever kan tot gevolg hebben dat bij verschillende pensioenfondsen pensioenrechten worden opgebouwd. Is maar relatief kort bij een werkgever gewerkt, dan zullen de pensioenrechten ook relatief laag zijn. Het CBS heeft uitgezocht dat er op dit moment circa 4,5 miljoen pensioenen zijn die recht geven op een pensioen van tussen de €2 en €468 per jaar.

Vanaf 1 januari 2019 samenvoegen
Op 1 januari 2019 treedt de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking. Vanaf die datum dragen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes automatisch over aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer. Dit geldt voor pensioenpotjes van meer dan €2 en minder dan €474,11 per jaar. Zo blijft u met dat oude geld sparen voor uw pensioen. Daarmee krijgt u later meer pensioen. De nieuwe pensioenuitvoerder is verplicht deze waardeoverdracht accepteren.


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder:

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan vrijblijvend contact met ons op

Blijf op de hoogte van onze dienstverlening.

Abonneer op onze nieuwsbrief financieel alert