Hoe is het met uw inflatie?

31 januari 2018

In de media wordt het begrip “inflatie” vaak gebruikt. Hiermee wordt de mate waarin prijzen van goederen en diensten zijn gestegen, aangeduid. Deze stijging wordt gemeten door het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Het CBS baseert zich bij de berekening van de inflatie op een pakket van goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.

Waarom belangrijk?
Inzicht in de ontwikkeling van de inflatie is belangrijk. Samen met andere kengetallen ontstaat een beeld over de koopkrachtontwikkeling. Stijgen de salarissen in een jaar met 1% en bedraagt de inflatie in dat jaar 2%, dan betekent dit dat, ondanks het feit dat het salaris in euro’s hoger is dan het jaar daarvoor, er minder voor gekocht kan worden.

Inflatie en uw financiële situatie op langere termijn
Als financieel adviseur denken wij vaak met onze relaties mee over hun financiële situatie op langere termijn. Bijvoorbeeld wat het bedrag is dat zij kunnen besteden nadat zij met werken zijn gestopt en hun uitgaven moeten financieren vanuit hun AOW-uitkering en pensioen. Ook denken wij mee over de vraag hoe op verantwoorde wijze aan vermogensvorming kan worden gedaan.

Vermogensvorming kan bijvoorbeeld plaatsvinden door “gewoon” te sparen. Op dit moment is de rente dat u over spaargeld ontvangt erg laag. De inflatie is hoger dan de rente die u ontvangt. Dit bekent dat de koopkracht van uw spaargeld jaarlijks minder wordt. Zeker wanneer u over het spaargeld ook nog eens belasting moet betalen.

Voorbeeld
Stel, u wilt in 2030, dus over 12 jaar, met pensioen. U heeft nu een kapitaal van €100.000. Indien de gemiddelde inflatie over de komende 12 jaar 2% is, dan is, wanneer er over uw vermogen geen rendement gemaakt wordt, de koopkracht van deze €100.000 in 2030 gedaald naar circa €77.000. Je kunt dit ook anders stellen. Wilt u bij een gemiddelde inflatie van 2% in 2030 een kapitaal hebben dat gelijk is aan de koopkracht van €100.000 in 2018, dan moet dit kapitaal ruim €129.000 bedragen. Bij vermogensopbouw is het dus belangrijk ervoor te zorgen dat het rendement minimaal het verlies aan koopkracht en belastingheffing compenseert. Daarop richten wij ook onze adviezen.

Bent u “gemiddeld”?.
Hierboven is aangegeven dat het inflatiepercentage zoals het CBS dat publiceert, is gebaseerd op een gemiddeld pakket van diensten en goederen zoals Nederlandse consumenten dat aanschaffen.

Het is mogelijk dat uw persoonlijke uitgaven afwijken van het gemiddelde. Dit kan betekenen dat uw “persoonlijk inflatiecijfer” hoger of lager is dan het gemiddelde. Is het hoger dan moet u ermee rekening houden dat het koopkrachtverlies in uw situatie groter is dan het gemiddelde inflatiepercentage. Andersom geldt natuurlijk dat wanneer uw persoonlijk inflatiepercentage lager is, uw kapitaal minder te lijden heeft van koopkrachtverlies.

Wat is uw persoonlijk inflatiecijfer? Het CBS heeft op haar website een rekenprogramma geplaatst waarmee u vrij eenvoudig inzicht krijgt in uw persoonlijke inflatiecijfer. Als u nieuwsgierig bent naar uw eigen inflatiecijfer, kunt u dit programma vinden via de link: https://goo.gl/gc2cUf

Extra : Financiële Planning


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder:

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan vrijblijvend contact met ons op

Blijf op de hoogte van onze dienstverlening.

Abonneer op onze nieuwsbrief financieel alert