Een pensioengat dichten vraagt om een gedegen aanpak

26 mei 2014

Steeds meer mensen zijn zich er van bewust dat extra geld opzij zetten noodzakelijk is om het inkomen na pensionering op peil te houden.

De wijze waarop dit het meest rendabel kan gebeuren, hangt in belangrijke mate af van uw leeftijd. En de mate van risico dat u hierbij wilt lopen. Wat is nou eigenlijk dat zogenaamde pensioengat? Is uw pensioen lager dan 70% van uw gemiddelde inkomen, dan is de kans groot dat u een pensioengat heeft. Uw pensioeninkomen is daarmee mogelijk onvoldoende om uw gewenste levensstijl te blijven bekostigen bij pensionering. Verschillende gebeurtenissen kunnen invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Denkt u hierbij aan het veranderen van baan, een echtscheiding, parttime werken, arbeidsongeschiktheid of een onbetaald verlof. Wilt u later voldoende te besteden hebben, dan kunt u ervoor kiezen om te sparen of te beleggen. Sparen is minder risicovol dan beleggen. Daarentegen is de rendementsverwachting ook lager. Helemaal met de huidige, lage rentestand. Deze verslaat zelfs de inflatie bijna niet. De rendementsverwachting van beleggen is vaak hoger maar de risico’s kunnen ook groter zijn. Wij leggen u graag de voor- en nadelen uit en begeleiden u bij de keuze die voor u het beste is. Maak gerust een afspraak met ons om uw inkomen na pensionering voor u in kaart te brengen.


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder:

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan vrijblijvend contact met ons op

Blijf op de hoogte van onze dienstverlening.

Abonneer op onze nieuwsbrief financieel alert