Blog - Pensioen

Je kunt de berichten bijna niet gemist hebben: er is een pensioenakkoord. Alle media hebben hierover uitgebreid bericht. De leden van de vakbonden moeten nog stemmen over dit akkoord. Maar als het huidige pensioenakkoord wordt ingevoerd, wat gaat dit voor jou persoonlijk betekenen? Wij proberen in dit artikel hierover iets meer duidelijkheid te geven.

23 juni 2020

De koppen in de kranten zijn redelijk dramatisch: de gevolgen van het coronavirus hebben grote invloed op uw pensioen. Zeker, de situatie is ernstig. Maar misschien iets minder erg dan u bij het lezen van de koppen in de krant denkt.

29 april 2020

Wat heb ik straks aan pensioen en wat is het allemaal waard? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Er is een pensioenakkoord, maar wat betekent dit? Wanneer ga ik met pensioen? Kan ik worden gekort, met andere woorden: kan mijn pensioen worden verlaagd als het een beetje tegenzit? 

1 oktober 2019

De rente is laag maar kan nog altijd lager. Moeten we straks voor ons spaargeld betalen? Moeten we ons zorgen maken over ons pensioen? Moeten we zelf in actie komen? Kunnen we zelf in actie komen?

20 augustus 2019

Inmiddels alweer twee maanden terug is het nieuwe pensioenstelsel akkoord bevonden. Voordat de discussie hierover na de vakantieperiode weer in alle hevigheid losbarst, hierbij de belangrijkste wijzigingen uit het pensioenakkoord nog een keer opgesomd. Wat betekenen de voorgenomen pensioenwijzigingen voor u?

13 augustus 2019

In het nieuwe Netspar Magazine wordt stilgestaan bij de uitdagingen die de stijgende levensverwachting met zich meebrengt voor arbeid en pensioen. Wat betekent een 100-jarig leven voor de manier waarop we ons werkzame leven en pensioen inrichten? 

15 juni 2018

Wanneer u bij een werkgever werkt, dan bouwt u meestal pensioenrechten op. Werkt u maar korte tijd bij een werkgever, dan bouwt u ook maar een klein pensioen op. Als u gedurende uw arbeidzame leven vaak van baan verwisselt, dan kunnen op allerlei plaatsen “kleine” pensioenpotjes gaan ontstaan. Binnenkort kunt u al die potjes samenvoegen.

13 april 2018

Internationaal bezien bezit Nederland een mooi pensioenstelsel, waarop we trots mogen zijn. Als gevolg van verschillende oorzaken staat dit stelsel toch onder druk. Langzaam maar zeker is te zien dat het pensioen minder zeker wordt. 

24 maart 2016

We investeren veel energie in de financiële aspecten van pensionering. We sparen en investeren om beter voor bereid te zijn op voldoende inkomsten zodra de loonstrookjes zullen stoppen. Maar hoeveel tijd wordt er besteed aan de planning voor wat u gaat doen met de tijd als u met pensioen bent? 

27 november 2015

Er is ons altijd verteld dat gezonde voeding en veel beweging het geheim is van een lang en gezond leven, echter u zou ook reizen aan deze lijst kunnen toevoegen.

 

 

9 januari 2015

Met het oog op een bevredigend pensioen zijn er vijf zaken die u moet aanpakken. Als u al met pensioen bent is het nog niet te laat, maar u moet nu wel actie ondernemen, voordat het te laat is.

28 november 2014

Steeds meer mensen zijn zich er van bewust dat extra geld opzij zetten noodzakelijk is om het inkomen na pensionering op peil te houden.

26 mei 2014