Blog

De rente is laag maar kan nog altijd lager. Moeten we straks voor ons spaargeld betalen? Moeten we ons zorgen maken over ons pensioen? Moeten we zelf in actie komen? Kunnen we zelf in actie komen?

20 augustus 2019

Inmiddels alweer twee maanden terug is het nieuwe pensioenstelsel akkoord bevonden. Voordat de discussie hierover na de vakantieperiode weer in alle hevigheid losbarst, hierbij de belangrijkste wijzigingen uit het pensioenakkoord nog een keer opgesomd. Wat betekenen de voorgenomen pensioenwijzigingen voor u?

13 augustus 2019

Lekker op vakantie en dan gebeurt er wat. Je krijgt een ongeval je of wordt opeens ziek. Wat moet er dan geregeld worden en wie moet dat doen? Het komt regelmatig voor dat mensen tijdens de vakantie iets naars overkomt. Dat kan zijn een overlijden maar er kan ook een situatie ontstaan dat degene die iets overkomt niet meer ‘wilsbekwaam’ is. Bij overlijden zou een testament de zaken kunnen regelen voor de nabestaanden, bij wilsonbekwaamheid is er het zogenaamde levenstestament.

6 augustus 2019

Velen van ons zijn bekend met een iets wat gevreesde routine: klimmen op de loopband in een kliniek of in de behandelkamer van een cardioloog, vol geplakt met elektroden op de borst, en vervolgens een reeks van ingestudeerde inspanningen ondergaan om het vermogen van ons cardiovasculaire systeem te meten hoe het presteert bij grote en grotere inspanningen.

15 juni 2019

Het kiezen om te werken met een financieel adviseur hoeft niet altijd een gemakkelijke beslissing te zijn. Het kost tijd om te kiezen wie u vertrouwt om eerlijk en objectief advies te geven over uw behoeften op het gebied van geld en geldzaken.

14 juni 2019

Indien u nadenkt over alternatieven voor uw spaargeld die u wellicht meer rendement opleveren hebben wij een dringend advies: laat u niet verblinden door beloftes over hoge rendementen. Want wanneer iets te mooi is om waar te zijn …..

14 juni 2019

De arbeidsmarkt verandert komende jaren fundamenteel. Er liggen economisch betere tijden in het verschiet en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen als gevolg hiervan een vlucht nemen. De arbeidsmarkt zal de komende jaren een geheel andere gedaante aannemen.

24 november 2018

Op dit moment voeren de Nederlandse Banken de campagne “Aflossingsblij”. Doel is consumenten met een aflossingsvrije hypotheek te stimuleren tijdig te starten met het aflossen van de hypotheekschuld. Een goed bedoelde campagne waar wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

lees verder

19 oktober 2018

Zijn uw verwachtingen juist?

Van 1998 t/m 2017 bedroeg het gemiddelde rendement van een belangrijke graadmeter de Amerikaanse S&P 500 7,2%. Een 60/40 portefeuille verdeling (Aandelen/Obligaties) leverde gemiddeld 6,4% rendement per jaar op. Maar de gemiddelde belegger verdiende een rendement op jaarbasis van slechts 2,6% over dezelfde periode*.

Lees verder

12 oktober 2018

Een levensverzekering geeft belangrijke financiële zekerheid. Wat gebeurt er als de nabestaanden niet weten dat zo’n verzekering is afgesloten?  Of onbekend is waar de nabestaanden wonen?

Lees meer

 

1 oktober 2018

Op dit moment bestaat ongeveer de helft van de hypotheken in Nederland uit “aflossingsvrije“ hypotheken. Het gaat hierbij om hypotheken die in het verleden zijn afgesloten en waarbij is afgesproken dat de schuld niet wordt afgelost tijdens de looptijd.  De aflossing dient op het eind van de leningsperiode in één keer te geschieden. Heeft u ook nog zo’n hypotheek? Dan is het volgende artikel waarschijnlijk voor u van belang.

Lees meer

22 september 2018

Een financieel adviseur voegt rendement toe voor u bij uw vermogensopbouw! Dit is één van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat Brand New Day heeft gedaan onder hun klanten en wat deze week aan de pers is gepresenteerd.

1 juli 2018

In het nieuwe Netspar Magazine wordt stilgestaan bij de uitdagingen die de stijgende levensverwachting met zich meebrengt voor arbeid en pensioen. Wat betekent een 100-jarig leven voor de manier waarop we ons werkzame leven en pensioen inrichten? 

15 juni 2018

Wij hebben het onze klanten er regelmatig aan herinnerd dat aandelenmarkten niet altijd omhoog gaan. In feite is het eigenlijk ZEER NORMAAL voor financiële markten om cyclisch te bewegen zowel op als neer. Dit is eigenlijk gezond !!

13 juni 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, is Europese regelgeving. Op 25 mei 2018 moet deze verordening in Nederland in werking treden. In de kern is de bedoeling van de AVG dat uw persoonsgegevens beter beschermd worden en dat u zelf kunt bepalen wie wel en wie niet kennis kan nemen van uw persoonlijke gegevens. Als kantoor ondersteunen wij het doel van deze nieuwe regels van harte.

21 mei 2018

Wanneer u bij een werkgever werkt, dan bouwt u meestal pensioenrechten op. Werkt u maar korte tijd bij een werkgever, dan bouwt u ook maar een klein pensioen op. Als u gedurende uw arbeidzame leven vaak van baan verwisselt, dan kunnen op allerlei plaatsen “kleine” pensioenpotjes gaan ontstaan. Binnenkort kunt u al die potjes samenvoegen.

13 april 2018

Het aantal particulieren dat besluit hun privé auto te gaan leasen neemt sterk toe. Gemak en zekerheid over de kosten zijn de belangrijkste motieven. Maar hieraan hangt een stevig prijskaartje….

 

16 maart 2018

De aandelenmarkt was als een achtbaanritje de afgelopen week, wat moet je nu doen?

 

 

 

 

16 februari 2018

Als u een schenking wilt doen aan bijvoorbeeld (een van) uw kinderen, kan dat, onder voorwaarden belastingvrij.

 

 

 

31 januari 2018

In de media wordt het begrip “inflatie” vaak gebruikt. Hiermee wordt de mate waarin prijzen van goederen en diensten zijn gestegen, aangeduid. Deze stijging wordt gemeten door het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Het CBS baseert zich bij de berekening van de inflatie op een pakket van goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.

31 januari 2018

Een beetje zorgen af en toe, op z’n tijd, is misschien precies wat we allemaal wel eens nodig hebben. 

 

 

31 januari 2018

Internationaal bezien bezit Nederland een mooi pensioenstelsel, waarop we trots mogen zijn. Als gevolg van verschillende oorzaken staat dit stelsel toch onder druk. Langzaam maar zeker is te zien dat het pensioen minder zeker wordt. 

24 maart 2016

Met benzineprijzen op het laagste niveau van wat we gezien hebben sinds lange tijd, vinden we weer wat extra geld in onze portemonnee.

 

 

17 maart 2016

Het is duidelijk dat 2016 niet goed is begonnen voor de aandelenmarkten. Als je het nieuws kijkt dan vertellen je ze dat het de "slechtste start ooit" is geweest. Ondanks de koppen en de marktbeweging blijkt uit een recent onderzoek dat individuele beleggers  verrassend kalm blijven.

 

11 maart 2016

We investeren veel energie in de financiële aspecten van pensionering. We sparen en investeren om beter voor bereid te zijn op voldoende inkomsten zodra de loonstrookjes zullen stoppen. Maar hoeveel tijd wordt er besteed aan de planning voor wat u gaat doen met de tijd als u met pensioen bent? 

27 november 2015

Uw netto vermogen kunt u bepalen door alles wat u bezit (huis, auto, spaargeld, beleggingen, pensioenpotten) op te tellen en alle schulden hiervan af te trekken (hypotheek, lening, studieschulden, creditcard schuld etc.).

 

12 februari 2015

Er is ons altijd verteld dat gezonde voeding en veel beweging het geheim is van een lang en gezond leven, echter u zou ook reizen aan deze lijst kunnen toevoegen.

 

 

9 januari 2015

Met het oog op een bevredigend pensioen zijn er vijf zaken die u moet aanpakken. Als u al met pensioen bent is het nog niet te laat, maar u moet nu wel actie ondernemen, voordat het te laat is.

28 november 2014

Nederlandse werknemers zien zichzelf niet met pensioen gaan op hun 67e of ouder. Ze denken gemiddeld te kunnen doorwerken tot 65,5 jaar.

5 november 2014

Steeds meer mensen zijn zich er van bewust dat extra geld opzij zetten noodzakelijk is om het inkomen na pensionering op peil te houden.

26 mei 2014