Blog

Het is misschien lekker makkelijk om de laatste anderhalve maand van het jaar je aandacht voor de persoonlijke financiën op een laag pitje te zetten, echter voordat het jaar ten einde loopt is het essentieel om je financiën onder de loep te nemen. Door dit nu te doen, kun je optimaal profiteren van eventuele aftrekposten van dit jaar en plannen maken voor volgend jaar om jezelf te beter te positioneren voor een financieel fitte toekomst. Hier zijn enkele tips om je te helpen bij je financiële planning aan het einde van het jaar.

16 november 2022

Als financieel adviseur stellen wij ons zelf elke dag meerdere malen de vraag: ’Wat als…?’  Wat als bij deze relatie brand uitbreekt, wat zijn dan de financiële gevolgen? Of als deze relatie met pensioen gaat, wat is dan zijn of haar inkomen? Bij gezinnen speelt bijvoorbeeld de vraag: “Wat als één van de ouders onverwacht overlijdt?

13 juli 2022

De waardevermindering van spaargeld was zelden zo groot als in 2021. De inflatiecijfers liggen momenteel ruim boven de 3%, het hoogste niveau in decennia. Én dat in een jaar waarin de negatieve spaarrente bij vrijwel elke bank een feit is geworden, terwijl we door de coronacrisis met z'n allen juist méér hebben gespaard! Wat kunt u doen om een waardedaling van uw spaargeld te voorkomen? En wordt 2022 beter? 

31 december 2021

Financieel vooruitkijken start met het opschrijven van voor jou belangrijke wensen en doelen nu en in de toekomst. Denk hierbij aan geld opzijzetten voor de studie van je kinderen, je hypotheek of andere schulden aflossen, verhuizen, eerder stoppen met werken, reizen, een vakantiehuisje kopen, een financiële buffer creëren, et cetera. Maar hoe bereik je, de voor jou, belangrijkste doelen met het geld dat je maandelijks overhoudt?

9 april 2021

Je kunt de berichten bijna niet gemist hebben: er is een pensioenakkoord. Alle media hebben hierover uitgebreid bericht. De leden van de vakbonden moeten nog stemmen over dit akkoord. Maar als het huidige pensioenakkoord wordt ingevoerd, wat gaat dit voor jou persoonlijk betekenen? Wij proberen in dit artikel hierover iets meer duidelijkheid te geven.

23 juni 2020

Je bent verliefd, je hebt de liefde van je leven gevonden en je wilt samen bouwen aan een toekomst. Een eerste stap is vaak een gezamenlijke woning. Want je wilt eigenlijk wel een fijne plek voor jullie samen. Dit kan een huurwoning zijn, maar nog liever koop je een woning. 

12 juni 2020

Niet het meest vrolijke onderwerp om over na te denken, maar we hebben er wel mee te maken, ook tijdens corona. Wat valt er financieel te regelen? Waar moet je aan denken? Heb je recht op een uitkering? Of krijg je juist te maken met allerlei kosten en rompslomp als nabestaande? En ben je ondernemer, hoe zit het dan met je bedrijf?

26 mei 2020

Menig ondernemer of werknemer zal zich afvragen hoe hij een goed financieel toekomstplan kan maken dat financiële stormen kan doorstaan. Hoe pak je zoiets aan?

13 mei 2020

De koppen in de kranten zijn redelijk dramatisch: de gevolgen van het coronavirus hebben grote invloed op uw pensioen. Zeker, de situatie is ernstig. Maar misschien iets minder erg dan u bij het lezen van de koppen in de krant denkt.

29 april 2020

Het is coronatijd en dat betekent vaak dat veel dingen anders zijn. Geen of hooguit een paar zakelijke afspraken buiten de deur, maar vooral veel webcam-meetings. En als je een contactberoep hebt of je werkt in de horeca of evenementen, dan is de terugval in omzet enorm. Er komt een moment dat je jezelf afvraagt: Hoe nu verder, en dan met name financieel? 

24 april 2020

De overheid heeft ingrijpende maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. Bijna iedereen heeft te maken met deze gevolgen. Wij zien dat de coronacrisis bij veel mensen tot veel zorgen en vragen leidt. Juist in deze moeilijke tijden ben ik als belangenbehartiger extra gemotiveerd om mensen hiermee van dienst te zijn. In dit artikel probeer ik alvast aantal zaken op een rij te zetten.

21 maart 2020

Het coronavirus is eind januari door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot internationale bedreiging voor de volksgezondheid. Onduidelijk is hoe dit virus zich in de komende tijd verder gaat verspreiden. Maar voor reizigers die zakelijk of voor een vakantie een reis hebben geboekt kunnen de financiële gevolgen groot zijn.

19 maart 2020

Elk jaar raken in Nederland gemiddeld 47.000 mensen arbeidsongeschikt. Voor werknemers in loondienst is er een vangnet. Voor zelfstandigen, zoals zzp’ers, is de situatie heel anders. Veel zelfstandigen zijn niet verzekerd en derhalve ontbreekt elk vangnet. Maar dit gaat mogelijk veranderen.

5 maart 2020

De rente over uw spaargeld is historisch laag. Deskundigen zijn het erover eens dat deze rente nog een groot aantal jaren laag kan blijven. De gevolgen hiervan worden steeds zichtbaarder. Ook voor u!

28 februari 2020

Huiseigenaren kijken naar de mogelijkheden om (meer) af te lossen op de (aflossingsvrije) lening op hun huis. Er zijn uiteenlopende redenen te bedenken om af te lossen op de hypotheek. Een van de redenen is het besparen van geld als u niet langer een hypotheeklening hebt. “Geld lenen kost geld”, volgends de overheid.

3 december 2019

Hoe kun je erfbelasting voorkomen? Hoe voorkom je problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap? En hoe kun je zelf de kapitein op je schip zijn, als het gaat om wat je aan wie wilt nalaten?

De babyboomers worden steeds ouder. Een grote groep wordt straks geconfronteerd met overlijden, hetzij zelf, hetzij bij familie en aanverwanten. Wat kun je nu het beste doen om geld en spullen binnen de familie te houden? Om te begrijpen welke krachten er spelen is het belangrijk om u zelf drie vragen te stellen: Wie heeft wat? Wie moet wat krijgen? En hoeveel erfbelasting?

18 oktober 2019

Het opstellen van een financieel plan is onderdeel van de werkzaamheden van een financieel planner. In dit plan wordt duidelijk of u als cliënt uw besproken wensen en doelstellingen kunt realiseren en hoe u uw financiële vraagstukken het beste kunt oplossen. Een financieel plan moet echter ook nog uitgevoerd worden. Daarnaast is onderhoud van belang. Door uw financieel planner bij de uitvoering van het financieel plan te betrekken, kan hij mogelijk veel geld voor u besparen.

8 oktober 2019

Wat heb ik straks aan pensioen en wat is het allemaal waard? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Er is een pensioenakkoord, maar wat betekent dit? Wanneer ga ik met pensioen? Kan ik worden gekort, met andere woorden: kan mijn pensioen worden verlaagd als het een beetje tegenzit? 

1 oktober 2019

Hoe zit het met de aftrekposten voor de eigen woning? Wat zijn de plannen van het kabinet? Krijgen we minder belasting terug in 2020 en volgende jaren?

17 september 2019

Als je je huis verkoopt en een andere woning terugkoopt, kun je te maken krijgen met de zogeheten ‘bijleenregeling’. Hoe die in elkaar zit, leggen we hier uit.

29 augustus 2019

De rente is laag maar kan nog altijd lager. Moeten we straks voor ons spaargeld betalen? Moeten we ons zorgen maken over ons pensioen? Moeten we zelf in actie komen? Kunnen we zelf in actie komen?

20 augustus 2019

Inmiddels alweer twee maanden terug is het nieuwe pensioenstelsel akkoord bevonden. Voordat de discussie hierover na de vakantieperiode weer in alle hevigheid losbarst, hierbij de belangrijkste wijzigingen uit het pensioenakkoord nog een keer opgesomd. Wat betekenen de voorgenomen pensioenwijzigingen voor u?

13 augustus 2019

Lekker op vakantie en dan gebeurt er wat. Je krijgt een ongeval je of wordt opeens ziek. Wat moet er dan geregeld worden en wie moet dat doen? Het komt regelmatig voor dat mensen tijdens de vakantie iets naars overkomt. Dat kan zijn een overlijden maar er kan ook een situatie ontstaan dat degene die iets overkomt niet meer ‘wilsbekwaam’ is. Bij overlijden zou een testament de zaken kunnen regelen voor de nabestaanden, bij wilsonbekwaamheid is er het zogenaamde levenstestament.

6 augustus 2019

Velen van ons zijn bekend met een iets wat gevreesde routine: klimmen op de loopband in een kliniek of in de behandelkamer van een cardioloog, vol geplakt met elektroden op de borst, en vervolgens een reeks van ingestudeerde inspanningen ondergaan om het vermogen van ons cardiovasculaire systeem te meten hoe het presteert bij grote en grotere inspanningen.

15 juni 2019

Het kiezen om te werken met een financieel adviseur hoeft niet altijd een gemakkelijke beslissing te zijn. Het kost tijd om te kiezen wie u vertrouwt om eerlijk en objectief advies te geven over uw behoeften op het gebied van geld en geldzaken.

14 juni 2019

Indien u nadenkt over alternatieven voor uw spaargeld die u wellicht meer rendement opleveren hebben wij een dringend advies: laat u niet verblinden door beloftes over hoge rendementen. Want wanneer iets te mooi is om waar te zijn …..

14 juni 2019

De arbeidsmarkt verandert komende jaren fundamenteel. Er liggen economisch betere tijden in het verschiet en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen als gevolg hiervan een vlucht nemen. De arbeidsmarkt zal de komende jaren een geheel andere gedaante aannemen.

24 november 2018

Op dit moment voeren de Nederlandse Banken de campagne “Aflossingsblij”. Doel is consumenten met een aflossingsvrije hypotheek te stimuleren tijdig te starten met het aflossen van de hypotheekschuld. Een goed bedoelde campagne waar wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

lees verder

19 oktober 2018

Zijn uw verwachtingen juist?

Van 1998 t/m 2017 bedroeg het gemiddelde rendement van een belangrijke graadmeter de Amerikaanse S&P 500 7,2%. Een 60/40 portefeuille verdeling (Aandelen/Obligaties) leverde gemiddeld 6,4% rendement per jaar op. Maar de gemiddelde belegger verdiende een rendement op jaarbasis van slechts 2,6% over dezelfde periode*.

Lees verder

12 oktober 2018

Een levensverzekering geeft belangrijke financiële zekerheid. Wat gebeurt er als de nabestaanden niet weten dat zo’n verzekering is afgesloten?  Of onbekend is waar de nabestaanden wonen?

Lees meer

 

1 oktober 2018

Maximale hypotheek berekenen?