• Inzicht geldzaken

  Inzicht geldzaken

   Wij kijken naar uw complete financiële situatie.
  • Hoe hoog is mijn totale inkomen nu en in de toekomst?
  • Heb ik al voldoende gespaard voor specifieke doeleinden?
  • Kan ik eerder stoppen met werken?
  • Heb ik voldoende kapitaal opgebouwd om de lening voor mijn huis af te lossen?

 • Bescherming gezin

  Bescherming gezin

   Als uw financieel adviseur stellen wij uw financiële situatie vast en geven de beste opties aan om uw gezin te beschermen.
   Of u getrouwd bent of niet, in- of uitwonende kinderen hebt of single bent. U voorkomt hiermee dat u in de financiële problemen komt.

 • Plannen voor straks

  Plannen voor straks

   Wilt u niet alleen maar afhankelijk zijn van overheidsvoorzieningen (zoals AOW) en/of niet geïndexeerde bedrijfstakpensioenregelingen?
  • De beste pensioeninkomen projectie software
  • Bouw aan uw eigen Toekomstplan
  • Lage kosten
  • Efficiënt
  • Flexibel

 • Beheersing woonlasten

  Beheersing woonlasten

   Een huis kopen is voor veel mensen één van de grootste uitgaven in het leven. Wij helpen u met:
  • Beheersing van uw woonlasten
  • Hypotheekcheck
  • Moneyview, onafhankelijke vergelijkingssoftware
  • Actuele hypotheekrente zie boven

 • Doelbewaking

  Doelbewaking

   Als uw financiële adviseur zorgen wij ervoor dat u financieel op koers blijft en uw doelen bereikt door het in kaart brengen van:
  • uw financiële positie
  • uw wensen en doelen
  • wat voor u belangrijk is

 • Financieel Gerust

  Financieel Gerust

   Geld is een gecompliceerd onderwerp. Elke situatie is anders. Wij kunnen uw twijffel wegnemen.
  • Meer inzicht in inkomsten en uitgaven
  • Meer zekerheid
  • Meer duidelijkheid toekomstige financiële situatie
  • Meer financieel gerust

Natuurlijk gaan ook wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

21 mei 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, is Europese regelgeving. Op 25 mei 2018 moet deze verordening in Nederland in werking treden. In de kern is de bedoeling van de AVG dat uw persoonsgegevens beter beschermd worden en dat u zelf kunt bepalen wie wel en wie niet kennis kan nemen van uw persoonlijke gegevens. Als kantoor ondersteunen wij het doel van deze nieuwe regels van harte.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over u als persoon. Het bedrag van uw salaris in combinatie met uw naam is bijvoorbeeld een persoonsgegeven. Maar ook het beroep dat u uitoefent. Of de vraag of u wel of niet eerder betrokken bent geweest bij een verkeersongeval. Heel veel informatie in combinatie met uw persoon valt onder de nieuwe regels onder het begrip persoonsgegevens.

Wij mogen uw gegevens slechts in bepaalde situaties gebruiken
Als uw financieel adviseur mogen wij uw persoonsgegevens slechts in bepaalde situaties gebruiken. Bijvoorbeeld omdat u ons heeft verzocht u te adviseren of te bemiddelen bij de totstandkoming van een verzekering. Wij kunnen dat alleen doen als wij van u bepaalde informatie ontvangen. Ook kan het zijn dat wij van u uitdrukkelijk toestemming krijgen om bepaalde persoonlijke gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat u ons vraagt in discussie te gaan met een verzekeringsmaatschappij over een door u ingediende schade. Ook kan het voorkomen dat de wet ons verplicht bepaalde persoonsgegevens van u te gebruiken. Zo zijn wij bij wet verplicht uw identiteit vast te stellen wanneer u een levensverzekering wilt afsluiten.

Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Wij mogen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij deze gegevens van u kregen. Voor ons is dat vanzelfsprekend. Maar voor u is het goed om te weten dat dit ook in de nieuwe regels staat, zoals die vanaf 25 mei 2018 gelden. Om maar eens een “raar” voorbeeld te noemen. Wanneer wij van u informatie krijgen om u te adviseren over een hypotheek om daarmee een nieuwe woning te financieren, dan mogen wij deze gegevens niet verkopen aan het plaatselijke verhuisbedrijf.

Wij blijven zorgvuldig met uw gegevens omgaan
Ons kantoor is altijd al zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens. Zo hebben alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben wij onze automatisering zo goed mogelijk beveiligd. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming motiveert ons vooral om dit beleid verder aan te scherpen!